Oversikt over fellesfag og programfag

Tabellen viser timetallet per uke for de ulike fagene.

Fagene betegnes som fellesfag (røde) eller programfag (gule).

På Vg1 er alle fagene fellesfag.

På Vg2 og Vg3 velger du selv programfag.

VG1: Regler for valg av programfag

• Velg ett programområde (enten Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi)

• Velg to programfag innenfor det programområdet du har valgt. Disse programfagene må du være klar over at du må fortsette med i Vg3.

• Velg et tredje programfag. Du kan velge dette fra det programområdet du har valgt eller fra et av de andre programområdene.

• Ved valg av matematikk R1 eller matematikk S1 som programfag, må det i tillegg velges et fjerde programfag.


VG1: Spesielt om valg av matematikk

Alle elever skal ha matematikk i Vg2. Du kan enten velge programfag Matematikk R1 eller Matematikk S1, eller du får fellesfaget Matematikk 2P.

Du skal velge 3 programfag i tillegg til matematikk R1 eller S1 i Vg2.